دوستان سلام. وبلاگ دوست عزیزم جناب آقای محمد عباسی از همکاران دانشگاه حکیم سبزواری، مطالب ارزشمند و داده های پر طرفداری را در حوزه مرمت بافت تاریخی دارد که به همه دانشجویان مرمت توصیه می کنم که به آن مراجعه نمایند.

متصل شوید: وبلاگ محمد عباسی، کارشناس ارشد مرمت و احیای بناهای تاریخی از دانشگاه تهران.

منبع : وبلاگ رسمی مجتبی کاویان |معرفی یک وبلاگ خوب بری دانشجویان مرمت
برچسب ها : مرمت ,وبلاگ ,دانشجویان مرمت